A++ A++ A+++ Wersja Kontrastowa

O projekcie

Informacje o projekcie

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z geoportalem w Urzędzie Miasta Radlin, który będzie dostosowany do struktury organizacyjnej Urzędu i będzie świadczył e-usługi dotyczące zadao gminy, o których mowa w Dyrektywie INSPIRE.

W ramach zamówienia planuje się realizację następujących zadań:

 1. Dostawa niezbędnego sprzętu komputerowego i infrastruktury sieciowej wraz z koniecznym oprogramowaniem, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie.
 2. Dostawa licencji i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z geoportalem, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie.
 3. Cyfryzacja zasobów planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych wraz z udostępnieniem online, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie.
 4. Szkolenia użytkowników i administratorów w zakresie wdrożonych rozwiązao Systemu Informacji Przestrzennej i geoportalu, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym dokumencie.

W wyniku realizacji zamówienia ma nastąpid poprawa dostępności do e-usług publicznych dla obywateli, przedsiębiorców i turystów m.in. z zakresu:

 • planowania przestrzennego,
 • gospodarowania nieruchomościami,
 • ewidencji dróg gminnych i ewidencji zajęd dróg gminnych,
 • gminnej ewidencji zabytków,
 • turystyki,
 • ewidencji miejscowości, ulic i adresów,
 • komunikacji.